میهن پلاست

مرکز تولید چاپ و طراحی انواع نایلون

ساک دستی پارچه ای – کیسه پارچه ای

ساک دستی پارچه ای – کیسه پارچه ای

ساک دستی پارچه ای کمک به محیط زیست! ساک دستی پارچه ای در میهن پلاست: با توجه به رشد روز افزون مواد نایلونی و نیاز مبرم با ولید کیسه های قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست، مجموعه میهن پلاست اقدام به تولیدو چاپ کیسه های پارچه ای تبلیغاتی نموده. این کیسه ها از مواد قابلRead more about ساک دستی پارچه ای – کیسه پارچه ای[…]

کیسه های تبلیغاتی پارچه ای-تولید و چاپ

کیسه های تبلیغاتی پارچه ای-تولید و چاپ

کیسه های تبلیغاتی پارچه ای در میهن پلاست کیسه های پارچه ای تبلیغاتی در انواع دسته بندی: دسته بندی ساده دسته موزی بغل پاکت تولید و چاپ این محصولات با حداقل تعداد ۱۰۰۰ عدد انجام میپذیرد کیسه های تبلیغاتی پارچه ای در چند موارد به قیمت آن افزوده می شود: ۱- با دسته بندی ۲- باRead more about کیسه های تبلیغاتی پارچه ای-تولید و چاپ[…]