میهن پلاست

مرکز تولید چاپ و طراحی انواع نایلون

آشنایی با  چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

آشنایی با چاپ ماشینی نایلون و نایلکس

  چاپ ماشینی نایلون و نایلکس  در این روش چاپ نایلون ما ۲ فاکتور قیمت داریم قیمت خام نایلون و هزینه چاپ هر رنگ نایلون که این ۲ را با هم جمع بسته ضرب در مقدار سفارشی که داریم میکنیم. در چاپ ماشینی برای شروع کار بعد طراحی نایلون نیاز به ساخت کلبشه می باشد.Read more about آشنایی با چاپ ماشینی نایلون و نایلکس[…]